Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Překladatelská hantýrka

Obsah

Cílem lokalizace a překladů je přizpůsobení programů do češtiny a pro české zvyklosti. Díky styku s angličtinou i svým technickým znalostem se ale často sami překladatelé stávají obětí nadužívání anglických slov nebo termínů ze své překladatelské profese. Další specifické termíny nebo názvy překladatelských technologií najdete v kategoriích Překladatelský software a Formáty souborů.

C

E

  • entita Entita je označení pro samostatný řetězec k překladu v kombinaci s jeho unikátním identifikátorem. Podle identifikátoru program řetězce používá místo nepřeložených (většinou anglických) textů. O entitách se většinou mluví v souvislosti s jednojazyčnými souborovými formáty.

F

  • fuzzy Jako fuzzy (nejasné, chlupaté) jsou označované automaticky importované překlady u řetězců, u kterých změnil originální text, nebo byly přesunuty na jiné místo v programu. Řetězce označené jako fuzzy je potřeba vždy zkontrolovat a případně potvrdit jako správné, nebo opravit. Používají se hlavně u formátu Gettext.

I

  • internacionalizace, i18n Internacionalizace je uzpůsobení programu, aby bylo vůbec možné ho překládat (lokalizovat), a program pak dokázal zobrazovat uživatelské rozhraní ve vybraném jazyce. Zkratka i18n je numeronym z anglického slova internationalization (I, pak 18 písmen, a na konci N).

L

  • lokalizace, l10n Česky bychom mohli říci i překlad, i když to není úplně přesné. Lokalizace není jen samotný překlad, ale také přizpůsobení softwaru místním zvyklostem. Tedy aby používal správné oddělovače desetinných míst, jednotky, formátování odstavců, idiomy apod. Zkratka l10n (čti el ten en) je numeronym z anglického slova localization (L, pak 10 písmen, a na konci N).

P

  • placeholder Parametr v textovém řetězci, který se jako takový nepřekládá. Ponechává se na programu, aby místo něj za běhu doplnil vlastní hodnotu, často jiný řetězec. Formát placeholderů v řetězcích závisí na konkrétním formátu souborů. Nejčastěji ho poznáte podle procenta nebo složených závorek - %s, %1$s, %i, %@, {nazevPlaceholderu} apod.
  • printf printf je název funkce používané v programovacích jazycích k formátování textů, nejčastěji určení počtu desetinných míst u čísel nebo doplnění proměnné do textu. Překládaný text pak může vypadat třeba takto: Dnes je %s, kde za placeholder %s program doplní název dne nebo třeba datum.
  • projekt Projekt je balík souborů a řetězci, které dohromady tvoří překlad nějakého programu nebo jeho ucelené komponenty. S projekty se nejčastěji potkáte u větších firem nebo organizací, které dávají k překladu nejenom svůj hlavní produkt, ale i třeba webové stránky, nápovědu, nebo mají produktů více.

S

  • string viz textový řetězec
  • suggestion Česky návrh. Jde o navržený překlad, třeba od anonymního nebo zatím neznámého přispěvatele do překladů, který nemá právo překlady přímo upravovat. Návrhy schvaluje buď správce překladů, komunita, nebo se o nich hlasuje.

T

  • textový řetězec String, nebo též textový řetězec, je v programování datový typ pro ukládání znaků (textu). Pro překladatele je to obvykle jednotka, které se v překladatelském softwaru nebo souborech překládá jako celek. Můžete to být popisek jednoho tlačítka (např. OK nebo Zrušit), ale i několik vět (Opravdu chcete smazat tento soubor? Po smazání už nebude možné ho obnovit.).