Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Slovníky

Obsah

Odkazy na rozličné druhy online slovníků najdete na samostatné stránce. Níže jsou uvedeny odkazy na slovníky či terminologické databáze jednotlivých překladatelských týmů, či na slovníky obecně ze světa otevřeného i uzavřeného softwaru. V rámci projektu L10N.cz je udržován také náš společný překladatelský slovník.

Zcela dole pak najdete slovníky na této wiki.

Slovníky jednotlivých překladatelských týmů

Slovníky dalších projektů


Podstránky