Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Hlášení chyb v překladech

Obsah

Kde chybu nahlásit

Pokud narazíte na špatný nebo nekvalitní překlad, můžete pomoci s jeho napravením dokonce i když sami nepřekládáte. Nahlaste nalezenou chybu a překladatelské týmy se postarají, aby byla opravena.

Adresu, kde můžete chybu oznámit, lze obvykle nalézt v informacích o verzi nebo autorech dotyčného programu. Zde jsou vybrané odkazy:

Chcete zde mít umístěn i odkaz na Bugzillu svého projektu? Není nic jednoduššího než odkaz vložit.

Jak správně nahlásit chybu v překladu

Je-li chyba hlášena do systému hlášení chyb většího projektu, je vhodné a většinou nutné použít angličtinu. V popisu by neměl chybět přesný název programu nebo jeho části, pokud je hlásícímu znám. Pokud nikoliv, měl by být poskytnut přesný postup, jak lze chybu zobrazit. Neměla by také chybět informace o verzi programu, jeho části, či o pracovním prostředí a operačním systému, ve kterém je program s chybou provozován. Přiložení snímku obrazovky zachycujícího chybu není vyžadováno, ale napomůže opravujícímu chybu identifikovat.