Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Akcelerátory

Akcelerátory se míní v uživatelském rozhraní obvykle podtržené znaky, jejichž volbou z klávesnice je možné procházet nabídkami či volit popisky či tlačítka v dialogových oknech. Používají se také pro usnadnění přístupnosti pro nevidomé uživatele (access keys) a při používání v kombinaci s čtečkami obrazovky. Např. v aplikacích založených na GTK+ se značí pomocí podtržítka před daným znakem, který má uživatel na klávesnici stisknout:

#: src/xo-interface.c:516
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"

Během lokalizace akcelerátorů je především nutné neumísťovat je na znaky s diakritikou nebo jiné na klávesnici špatně dostupné znaky. Dále nebývá vhodné umísťovat je na znaky, které se často zobrazují s malou šířkou (i, l, t, j…). Je možné se také pokusit o zachování stejného akcelerátoru mezi originálem a překladem. A samozřejmě pozor na kolize v rámci jedné nabídky, dialogového okna, apod.

Kontrola problémů s umístěním

Lze použít např. pofilter ze sady Translate Toolkit, v KDE vzniká podobná sada pod souborným názvem pology. Součástí jsou i testy na celou řadu dalších věcí v rámci technické korektury. Doporučit je lze především pro ty, kteří často po ostatních kontrolují rozsáhlejší překlady.

Samotné problémy s akcelerátory lze řešit i přímo pomocí nástroje msgfmt distribuovaného s knihovnou gettext:

msgfmt --check-accelerators=_ soubor.po

(Resp. znak “&” namísto “_” v případě KDE a spol.)

Kontrolu v reálném čase při překládání by měly zvládat Virtaal, Pootle a některé další nástroje, které na pozadí využívají Translate Toolkit.