Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Jak překládat Kde

Obsah

KDE je oblíbené grafické prostředí pro mnohé unixové a linuxové operační systémy. I ono má “upstream”, tedy systém pro správu překladů nezávislý na distribuci. Doporučujeme každému překladateli, aby návrhy překladů pro veškeré aplikace v KDE směroval do tohoto systému, čímž pomůže překládat KDE i v ostatních distribucích.

Správa překladů, která je používána v KDE, je založena na systému správy verzí SVN. Není zde webové rozhraní pro překlady, ty jsou přímo nahrávány do SVN po boku zdrojového kódu. Budoucí překladatelé KDE tedy musí mít alespoň základní znalost překladu souborů PO.

Pokud chcete vypomoci v překládání KDE, kontaktujte prosím koordinátora týmu (Víta Pelčáka) přímo nebo pomocí e-mailové konference (kontakty viz níže).

Stažení překladů

Začátkem roku 2010 byl založen nový repozitář překladů KDE - Summit. Je to slitek větví stable (stabilní) a trunk (vývojová), který se překládá, a pak se zase rozlije do stable i trunk. Takže překladatel v podstatě překládá oboje větve zároveň. Celý tento proces se děje automaticky (respektive jej má koordinátor automatizován skripty). Podrobnosti lze najít na techbase.kde.org.

Nasazení je důsledkem překladatelské debaty ohledně zlepšení správy překladů a zajištění jednotnosti překladů ve větvích stable a trunk (kvůli tomu, že byly překládány odděleně, docházelo ke vzájemným odchylkám a duplicitě práce). Nevýhodou je, že pokud překládáte trunk nebo stable, je potřeba aktualizovat tyto překlady na verze ze Summitu a překládat už jenom odsud. Jinak práce přijde vniveč, protože bude při následném rozlití Sumitu do větví přepsána.

Pokud máte svn commit access (práva zápisu do repozitáře, pokud náhodou nevíte, tak zcela jistě nemáte), použijte ke stažení Summitu příkaz (musíte mít nainstalovanou Subversion):

svn co https://svn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-support/cs/summit

Šablony (soubory POT) jsou k mání zde:

svn co https://svn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-support/templates

Ostatní překladatelé mohou stahovat pomocí:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-support/cs/summit

Šablony jsou k mání zde:

svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-support/templates

K dispozici jsou překlady a šablony jak programů, tak dokumentace.

Přeložené soubory pošlete e-mailem koordinátorovi (ideálně rozdělené do adresářů podle toho, kam jednotlivé překlady patří, a zabalené do archivu).

Čas od času nezapomeňte v adresářích/složkách, které vznikly při stažení překladů (musí v nich být skrytý adresář .svn), spustit:

svn up

Aktualizace spuštěná v nadřazeném adresáři se provede i v těch vnořených, takže nemusíte spouštět svn up úplně všude, stačí dva hlavní adresáře, jak ten s překlady, tak ten se šablonami. Tím se provede aktualizace překladů a zamezí se práci na neaktuálních souborech.

Bohužel, webové rozhraní se statistikami stable/trunk umožňující i stažení překladu je tímto použitelné pouze informativně, stahovat překlady pro překládání odsud je špatný nápad, protože tyto nejsou pro Summit.

Viz také

Kontakt