Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Slovník vizuálních prvků

Tato stránka referuje o zaběhlém způsobu překladu názvů jednotlivých komponent grafického prostředí. Stránka je silně inspirována Slovníkem vizuálních prvků GNOME a Slovníkem vizuálních prvků KDE.

anglický název český překlad obrázek  
Button tlačítko Button.png  
Check Boxes zaškrtávací pole Check boxes.png  
Color Selector paleta barev Color selector.png  
Color Wheel barevný kruh Color wheel.png  
Combo Box rozbalovací seznam Combo box.png  
Combo Box Entry kombinovaný seznam Combo box entry.png  
Dialog Window dialogové okno Dialog window.png  
Expander rozbalující prvek; rozbalení (funkce) Expander.png  
Handlebox Mark značka úchytu Handlebox mark.png  
Icons ikony Icons.png  
Icon List seznam ikon Icon list.png  
List Box seznam List box.png  
(Main) Menu (hlavní) nabídka Menu.png  
Menubar lišta nabídek Menubar.png  
Progress bar ukazatel průběhu Progress bar.png  
Radio Buttons (skupinový) přepínač Radio buttons.png  
Scroll Bar posuvná lišta; posuvník Scrollbar.png  
Separator oddělovač Separator.png  
Slider posuvník, jezdec Slider.png  
Spinbox číselník Prirustkove pole.png  
Statusbar stavová lišta Statusbar.png  
Tab karta Tab.png  
Tabbed Window okno s kartami Tabbed window.png  
Text entry textové pole Text entry.png  
Toolbar nástrojová lišta Toolbar.png  
Tree View stromové zobrazení Tree view.png  
Window Titlebar záhlaví okna Window titlebar.png