Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Slovník s názvy jazyků

České názvy jazyků

Překlady jsou vyexportovány z Weblate, budu rád, když případné opravy proběhnou i tam. Dalším zdrojem může být CLDR nebo Wikislovník.

kód (ISO-639-2/ISO-639-1) anglicky česky
ab Abkhazian abcházština
ach Acholi acholština
aa Afar afarština
af Afrikaans afrikánština
ak Akan akanština
sq Albanian albánština
am Amharic amharština
anp Angika angičtina
ar Arabic arabština
ar_DZ Arabic (Algeria) arabština (Alžírsko)
ar_MA Arabic (Morocco) arabština (Maroko)
an Aragonese aragonština
hy Armenian arménština
as Assamese ásámština
ast Asturian asturština
de_AT Austrian German rakouská němčina
av Avaric avarština
ae Avestan avestánština
ay Aymará ajmarština
az Azerbaijani ázerbájdžánština
bm Bambara bambarština
ba Bashkir baškirština
eu Basque baskičtina
bar Bavarian bavorština
be Belarusian běloruština
be@latin Belarusian (latin) běloruština (latinkou)
be_Latn Belarusian (latin) běloruština (latinkou)
bem Bemba bemba
bn Bengali bengálština
bn_BD Bengali (Bangladesh) bengálština (Bangladéš)
bn_IN Bengali (India) bengálština (Indie)
bh Bihari languages bihárské jazyky
bi Bislama bislamština
brx Bodo bodoština
bs Bosnian bosenština
bs_Cyrl Bosnian (cyrillic) bosenština (cyrilicí)
bs_Latn Bosnian (latin) bosenština (latinkou)
br Breton bretonština
bg Bulgarian bulharština
my Burmese barmština
ca Catalan katalánština
km Central Khmer khmerština
ch Chamorro chamorro
ce Chechen čečenština
chr Cherokee čerokézština
hne Chhattisgarhi čhattísgarhčina
cgg Chiga rukiga
zh Chinese čínština
zh_CN Chinese (China) čínština (Čína)
zh_HK Chinese (Hong Kong) čínština (Hongkong)
zh_Hant_HK Chinese (Hong Kong) čínština (Hongkong)
zh_Hans Chinese (Simplified) čínština (zjednodušená)
zh_TW Chinese (Taiwan) čínština (Taiwan)
zh_Hant Chinese (Traditional) čínština (tradiční)
cv Chuvash čuvaština
ksh Colognian ripuariánština
kw Cornish kornština
co Corsican korsičtina
cr Cree kríjština
crh Crimean Tatar krymská tatarština
hr Croatian chorvatština
cs Czech čeština
da Danish dánština
da_DK Danish dánština
dv Dhivehi dhivehi
doi Dogri dógrí
nl Dutch nizozemština
nl_BE Dutch (Belgium) nizozemština (Belgie)
dz Dzongkha dzongkä
en English angličtina
en_AU English (Australia) angličtina (Austrálie)
en_CA English (Canada) angličtina (Kanada)
en_IE English (Ireland) angličtina (Irsko)
en_PH English (Philippines) angličtina (Filipíny)
en_ZA English (South Africa) angličtina (Jižní Afrika)
en_GB English (United Kingdom) angličtina (Spojené království)
en_US English (United States) angličtina (Spojené státy)
eo Esperanto esperanto
et Estonian estonština
ee Ewe eveština
fo Faroese faerština
fj Fijian fidžijština
fil Filipino filipínština
fi Finnish finština
frp Franco-Provençal franko-provensálština
fr French francouzština
fr_FR French francouzština
fr_CA French (Canada) francouzština (Kanada)
fy Frisian fríština
fur Friulian furlanština
ff Fulah fulbština
gd Gaelic gaelština
gl Galician galicijština
lg Ganda gandština
ka Georgian gruzínština
de German němčina
de_DE German němčina
ki Gikuyu kikujština
el Greek řečtina
kl Greenlandic grónština
gn Guarani guaranština
gu Gujarati gudžarátština
gun Gun fonština
ht Haitian haitština
ha Hausa hauština
haw Hawaiian havajština
he Hebrew hebrejština
hz Herero hererština
hil Hiligaynon hiligaynon
hi Hindi hindština
ho Hiri Motu hiri motu
hu Hungarian maďarština
hu_HU Hungarian maďarština
is Icelandic islandština
io Ido ido
ig Igbo igboština
id Indonesian indonéština
in Indonesian indonéština
ia Interlingua interlingua
iu Inuktitut inuitština
ik Inupiaq inupiaq
ga Irish irština
it Italian italština
ja Japanese japonština
ja_JP Japanese japonština
jv Javanese javánština
kab Kabyle kabylština
kn Kannada kannadština
kr Kanuri kanurijština
ks Kashmiri kašmírština
csb Kashubian kašubština
kk Kazakh kazaština
rw Kinyarwanda rwandština
tlh Klingon klingonština
tlh-qaak Klingon (pIqaD) klingonština (pIqaD)
kv Komi komijština
kg Kongo konžština
kok Konkani konkánština
ko Korean korejština
ku Kurdish kurdština
kmr Kurmanji kurmándží
kj Kwanyama kuanyama
ky Kyrgyz kyrgyzština
lo Lao laoština
la Latin latina
lv Latvian lotyština
li Limburgish limburština
ln Lingala ngalština
lt Lithuanian litevština
jbo Lojban lojban
nds Low German dolnoněmčina
dsb Lower Sorbian dolnolužičtina
lu Luba-Katanga lubština
lb Luxembourgish lucemburština
mk Macedonian makedonština
mai Maithili maithilština
mg Malagasy malgaština
ms Malay malajština
ml Malayalam malajálamština
mt Maltese maltština
mnk Mandinka mandinka
mni Manipuri manipurí
gv Manx manština
mi Maori maorština
arn Mapudungun araukánština
mr Marathi maráthština
chm Mari marijština
mh Marshallese maršálština
mhr Meadow Mari lužnomarijština
mo Moldovan moldavština
mn Mongolian mongolština
me Montenegrin černohorština
mfe Morisyen mauretánština
nqo N’Ko n’ko
nah Nahuatl languages aztéčtina
na Nauru naurština
nv Navaho navažština
ng Ndonga ndondština
nap Neapolitan neapolština
ne Nepali nepálština
nd North Ndebele severní ndebelština
se Northern Sami severní sámština
no Norwegian (old code) norština (staré označení)
no_NO Norwegian (old code) norština (staré označení)
nb Norwegian Bokmål norština (Bokmål)
nb_NO Norwegian Bokmål norština (Bokmål)
nn Norwegian Nynorsk norština (Nynorsk)
ii Nuosu ijo
ny Nyanja čičevština
ie Occidental occidental
oc Occitan okcitánština
or Odia urijština
oj Ojibwe odžibvejština
cu Old Church Slavonic staroslověnština
om Oromo oromština
os Ossetian osetština
pi Pali páli
pap Papiamento papiamento
nso Pedi severní sotština
fa Persian perština
pms Piemontese piemontština
pr Pirate pirátština
pl Polish polština
pt Portuguese portugalština
pt_BR Portuguese (Brazil) portugalština (Brazílie)
pt_PT Portuguese (Portugal) portugalština (Portugalsko)
pa Punjabi paňdžábština
ps Pushto paštština
qu Quechua kečuánština
ro Romanian rumunština
ro_RO Romanian rumunština
rm Romansh rétorománština
rn Rundi rundi
ru Russian ruština
rue Rusyn rusínština
sm Samoan samojština
sg Sango sangoština
sa Sanskrit sanskrt
sat Santali santálština
sc Sardinian sardinština
sco Scots skotština
sr Serbian srbština
sr@cyrillic Serbian (cyrillic) srbština (cyrilicí)
sr_RS@cyrillic Serbian (cyrillic) srbština (cyrilicí)
sr_Cyrl Serbian (cyrillic) srbština (cyrilicí)
sr@latin Serbian (latin) srbština (latinkou)
sr_RS@latin Serbian (latin) srbština (latinkou)
sr_Latn Serbian (latin) srbština (latinkou)
sh Serbo-Croatian srbochorvatština
shn Shan šanština
sn Shona šonština
szl Silesian slezština
sd Sindhi sindhština
si Sinhala sinhálština
sk Slovak slovenština
sl Slovenian slovinština
so Somali somálština
son Songhai languages songhaiština
ckb Sorani sorání
wen Sorbian lužičtina
st Sotho jižní sotština
nr South Ndebele jižní ndebelština
sma Southern Sami jižní sámština
es Spanish španělština
es_ Spanish španělština
es_CO Spanish španělština
es_ES Spanish španělština
es_US Spanish (American) španělština (Amerika)
es_AR Spanish (Argentina) španělština (Argentina)
es_CL Spanish (Chile) španělština (Chile)
es_MX Spanish (Mexico) španělština (Mexiko)
es_PR Spanish (Puerto Rico) španělština (Portoriko)
su Sundanese sundánština
sw Swahili svahilština
ss Swati svazijština
sv Swedish švédština
de_CH Swiss High German švýcarská němčina
tl Tagalog tagalština
ty Tahitian tahitština
tg Tajik tádžičtina
ta Tamil tamilština
tt Tatar tatarština
te Telugu telužština
th Thai thajština
bo Tibetan tibetština
tig Tigre tigre
ti Tigrinya tigriňa
to Tonga (Tonga Islands) tongánština (ostrovy Tonga)
ts Tsonga tsonga
tn Tswana tswanština
tr Turkish turečtina
tk Turkmen turkmenština
tw Twi ťwiština
ug Uighur ujgurština
uk Ukrainian ukrajinština
hsb Upper Sorbian hornolužičtina
ur Urdu urdština
ur_PK Urdu (Pakistan) urdština (Pákistán)
uz Uzbek uzbečtina
uz@latin Uzbek (latin) uzbečtina (latinkou)
uz_Latn Uzbek (latin) uzbečtina (latinkou)
ca@valencia Valencian valencijština
ve Venda vendština
vec Venetian benátština
vi Vietnamese vietnamština
vi_VN Vietnamese vietnamština
vo Volapük volapük
wa Walloon valonština
wae Walser German walserská němčina
cy Welsh velština
vls West Flemish západní vlámština
wo Wolof volofština
xh Xhosa xhoština
sah Yakut jakutština
yi Yiddish jidiš
yo Yoruba jorubština
yue Yue jüe
za Zhuang čuangština
zu Zulu zulština

Názvy jazyků v daném jazyce