Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

CLDR

Common Locale Data Repository (CLDR) jsou data používaná mnoha knihovnami a lokalizačním softwarem včetně ICU. Data obsahují např.:

  • překlady názvů jazyků
  • názvy států, měn
  • názvy měsíců včetně jejich zkratek
  • formáty dat
  • formáty pro parsování čísel
  • názvy barev
  • názvy smajlíků
  • a další

Externí odkazy