Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Slovník s názvy kláves

Překlad kláves

kód SDL unicode znak anglicky česky poznámky
8 U+0008 backspace    
9 U+0009 tab tabulátor  
12     (CLEAR)    
13 U+000D enter, return enter  
19     pause pauza  
27 U+001B escape escape  
32 U+0020 SPACE space mezera, mezerník  
33 U+0021 ! exclamation mark vykřičník  
34 U+0022 quotation mark (horní) (rovné) uvozovky  
35 U+0023 # hash hash, mřížka (mříž, mříže), křížek NUMBER SIGN, crosshatch
36 U+0024 $ dollar sign dolar string (v programování), označení proměnné (PHP, Perl, shell…)
38 U+0026 & ampersand, and ampersand, a, (ligatura) et  
39 U+0027 apostrophe apostrof  
40 U+0028 ( left parenthesis levá (kulatá) závorka  
41 U+0029 ) right parenthesis pravá (kulatá) závorka  
42 U+002A * asterisk hvězdička  
43 U+002B + plus sign plus  
44 U+002C , comma čárka  
45 U+002D - minus mínus HYPHEN = spojovník (v textových editorech se význam klávesy/znaku 2D nechápe jako matematické znaménko)
46 U+002E . period tečka FULL STOP
47 U+002F / slash lomítko SOLIDUS
48 U+0030 0      
49 U+0031 1      
50 U+0032 2      
51 U+0033 3      
52 U+0034 4      
53 U+0035 5      
54 U+0036 6      
55 U+0037 7      
56 U+0038 8      
57 U+0039 9      
58 U+003A : colon dvojtečka  
59 U+003B ; semicolon středník  
60 U+003C < less than menší než  
61 U+003D = equals rovná se  
62 U+003E > greater than větší než  
63 U+003F ? question mark otazník  
64 U+0040 @ at zavináč  
91 U+005B [ left square bracket levá hranatá závorka  
92 U+005C \ backslash zpětné lomítko  
93 U+005D ] right square bracket pravá hranatá závorka  
94 U+005E ^ caret stříška CIRCUMFLEX ACCENT
95 U+005F _ underscore podtržítko  
96 U+0060 ` backquote zpětný apostrof backtick, GRAVE ACCENT = opačná čárka (gravis)
97 U+0061 a a a  
 
122 U+007A z z z  
127 U+007F delete (delete)  
256   0 keypad 0 (0 na numerické klávesnici)  
257   1 keypad 1 (1 na numerické klávesnici)  
258   2 keypad 2 (2 na numerické klávesnici)  
259   3 keypad 3 (3 na numerické klávesnici)  
260   4 keypad 4 (4 na numerické klávesnici)  
261   5 keypad 5 (5 na numerické klávesnici)  
262   6 keypad 6 (6 na numerické klávesnici)  
263   7 keypad 7 (7 na numerické klávesnici)  
264   8 keypad 8 (8 na numerické klávesnici)  
265   9 keypad 9 (9 na numerické klávesnici)  
266   . keypad period (desetinná tečka na numerické klávesnici)  
267   / keypad divide (lomítko na numerické klávesnici)  
268   * keypad multiply (krát na numerické klávesnici)  
269   - keypad minus (mínus na numerické klávesnici)  
270   + keypad plus (plus na numerické klávesnici)  
271   keypad enter (enter na numerické klávesnici)  
272   = keypad equals (rovná se na numerické klávesnici)  
273     up (šipka) nahoru  
274     down (šipka) dolů  
275     right (šipka) vpravo  
276     left (šipka) vlevo  
277     insert (vložit)  
278     home (domů)  
279     end (konec)  
280     page up (stránka nahoru)  
281     page down (stránka dolů)  
282     F1 F1  
283     F2 F2  
284     F3 F3  
285     F4 F4  
286     F5 F5  
287     F6 F6  
288     F7 F7  
289     F8 F8  
290     F9 F9  
291     F10 F10  
292     F11 F11  
293     F12 F12  
294     F13 F13  
295     F14 F14  
296     F15 F15  
300     numlock (numlock)  
301     capslock (capslock)  
302     scrollock (scrollock)  
303     right shift (pravý shift)  
304     left shift (levý shift)  
305     right control (pravý control)  
306     left control (levý control)  
307     right alt (pravý alt)  
308     left alt (levý alt)  
309     right meta (pravá meta)  
310     left meta (levá meta)  
315     help (help)  
316     print (-screen) (printscreen)  
317     system request (sysreq)  
318     break (break)  
319     menu (menu)