Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Překladatelská komunita L10N.cz

Tento web a wiki jsou společným kooperačním místem překladatelů a dalších zájemců o českou lokalizaci svobodného a otevřeného programového vybavení.

Cíle projektu a komunity


Zprávičky