Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Sloučení webu a wiki

  • Michal Stanke

Ve zkratce - obsah naší wiki teď najdete přímo na tomto webu. Pro původní odkazy je zajištěné přesměrování.

Od havárie serveru před třemi lety naše wiki sdílela hosting s komunitními stránkami Mozilla.cz, než jsem ji o rok později přestěhoval na server OpenAltu, kde běžela až dosud. Bezpečný provoz systému MediaWiki ale vyžadoval pravidelné aktualizace, a vzhledem k tomu, že úprav na wiki bylo za celou tu dobu poměrně málo, padlo rozhodnutí wiki sloučit s webem, který je prakticky bezúdržbový.

Web používá generátor Jekyll, jehož výstupem jsou statické HTML, CSS a JS soubory, které vrací webserver bez potřeby jakékoliv databáze nebo skriptovacího jazyka. Kromě nízké náročnostni na provoz se tím minimalizuje riziko bezpečnostních a provozních problémů, a tím pádem i náročnost na provoz a údržbu.

Podrobnosti o tom, na čem náš web běží, najdete na stránce Infrastruktura, stejně jako odkaz na návod, jak na stránky a tím pádem i wiki ponovu přispívat. Pokud narazíte na nějakou chybu, nebo budete mít návrh na zlepšení, budeme moc rádi.