Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Lokalize

Obsah

Lokalize je lokalizační program pro KDE. Nahrazuje KBabel jehož vývoj je přerušen. Vytvořil ho Nick Shaforostoff.

Nastavení editoru při překladu KDE

Nejprve si stáhněte překlady, jak je popsáno na jiné stránce. Po spuštění Lokalize proveďte toto: Projekt→Nastavit projekt (případně Vytvořit nový a zadat požadované údaje).

V Hlavní je důležitá položka Kořenový adresář. Tady je třeba uvést cestu k adresáři, který se vytvořil po stažení překladů ze Summitu, a do jeho podsložky “messages”.

Pak se přepněte do Pokročilé, kde jsou tři důležité položky: složka šablon, složka větve a alternativní složka překladu.

Do první položky je třeba zadat cestu ke složce “messages”, která je podsložkou složky vytvořené stažením šablon.

Druhá položka je identická jako položka v Hlavní.

A poslední položka je složka, kde se mají (respektive by měly) ukládat překládané soubory PO.

Nakonec vše potvrďte. V okně by se měl vypsat seznam se strukturou podobnou té na webových stránkách KDE.

Pak si jednoduše vyberete překlad a překládáte. Po uložení by se soubory měly ukládat tam, kde byla nastavena třetí cesta výše. Tyto soubory pak pošlete e-mailem koordinátorovi (ideálně rozdělené do adresářů podle toho, kam jednotlivé překlady patří, a zabalené do archivu). Opět viz stránka Jak překládat KDE.

Čas od času nezapomeňte v adresářích/složkách, které vznikly při stažení překladů (musí v nich být skrytý adresář .svn), spustit:

svn up

Aktualizace spuštěná v nadřazeném adresáři se provede i v těch vnořených, takže nemusíte spouštět “svn up” úplně všude, stačí dva hlavní adresáře, jak ten s překlady, tak ten se šablonami. Tím se provede aktualizace překladů a zamezí se práci na neaktuálních souborech.

Překlad dokumentace

Pokud chcete překládat dokumentaci, přenastavíte cesty v Lokalize tak, že ve čtyřech výše zmíněných položkách změníte “messages” na “docmessages” a necháte Lokalize data zpracovat.

Překladová paměť

Při otevřeném souboru PO v editoru Lokalize přejděte na Nástroje→Spravovat paměti překladu→Vytvořit→Jméno, lze zadat “kde-cs_CZ”, “gnome-cs” apod., podle toho, na jakém projektu v Lokalize chcete pracovat. Jako Markup regex zadejte “%”, akcelerátor je “&” (pro KDE) nebo “_” (pro GNOME/GTK+).

Pak zvolte Přidat data a zadejte cestu do adresáře se soubory PO, které se mají zpracovat a z nichž mají být překlady převedeny do překladové paměti.

Při překladu KDE lze zadat cestu do adresářů “messages” (vytvořených při stažení překladů KDE).

Při překladu GNOME si můžete adresář s překlady obstarat stažením archivu se soubory PO ze stránek Damned Lies, např. odkaz na archiv souborů PO, které pocházejí z modulů gnome-extras, naleznete ve spodní části stránky s příslušnými moduly.

Glosář

Můžete si stáhnout český glosář ve formátu TBX, který v editoru Lokalize slouží jako doplňující terminologická paměť ke standardní překladové paměti (TM). Glosář sestavil Vít Pelčák, upravil Petr Kovář.

Návod k použití glosáře

Soubor terms.tbx rozbalte na libovolné místo, a pak v programu Lokalize vyberte Projekt→Nastavit projekt→Hlavní→Glosář, kde do textového pole vyberte cestu k souboru. Posléze se ujistěte, že máte v programu Lokalize otevřen nějaký překlad a že je zobrazen panel s glosářem (vyberte Nastavení→Nástrojové panely→Glosář).

Načtený glosář můžete jednoduše upravovat klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+G.

Externí odkazy