Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

KBabel

KBabel je dnes již zastaralý robustní editor souborů PO, určený pro platformu KDE 3. Jeho nástupcem je program Lokalize, který je součástí platformy KDE 4.

Externí odkazy