Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Překladatelský software

Obsah

Lokalizační programy a nástroje, jejich popis a návody, jak je používat.

Výběr správného softwaru se bude odvíjet v první řadě podle projektu, který překládáte, a použitých lokalizačních formátů.

CAT

Zkratka z anglického computer-assisted translation nebo computer-aided translation. CAT je forma překladu, kdy se používají nějaké počítačové pomůcky. Ty se obvykle označují jako CAT tools, tedy CAT nástroje. Může jít třeba o návrhy formou strojových překladů, kontrolu pravopisu a gramatiky, nebo terminologické a výkladové slovníky a databáze v elektronické podobě.

Offline překladatelský software

Pokud dáváte přednost překladům na svém počítači bez závislosti na internetu, projděte si níže uvedené offline nástroje. Offline nástroje je dobré používat ve chvíli, pokud máte dobrou znalost používaného lokalizačního formátu, chcete provádět hromadné změny v existujících překladech nebo jste jediným členem překladatelského týmu.

Oproti online nástrojům je výhoda v nezávislosti na internetovém připojení a také na projektu, který překládáte. S tím souvisí i většinou lepší podpora pro import externí paměti. Na druhou stranu je složitější paměť sdílet, pokud není integrovaná, stejné jako provádět změny překladů v jednom souboru více autory najednou.

Online překladatelský software

Při překladech softwaru se používají i nejrůznější webové aplikace. Jde buď o nástroj přímo pro překlad, nebo různé vyhledávače a online srovnávací slovníky.

Hlavní výhoda webových překladatelských rozhraní oproti offline nástrojům je v integrovaném odesílání správcům projektu a snazším sdílení práce s ostatními překladateli. Mívají i podporu nebo přímo vynucují kontrolu překladů (review) důvěryhodnými překladateli a hlasování nebo jiný způsob výběru nejvhodnějšího z navržených překladů. Pro překlady řešené formou čistého crowdsourcingu jde o přímočaré řešení.


Podstránky