Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Gettext

GNU gettext je internacionalizační (i18n) a lokalizační (l10n) knihovna umožňující provozování lokalizovaného softwaru v Unixu a na dalších platformách. Je součástí projektu GNU. Jako editor můžete použít například program Poedit.

Gettext používá několik souborů - .pot (textová šablona s anglickými řetězci), .po (textový soubor s překlady, pro každý jazyk samostatný), .mo (binární podoba odpovídajícího .po souboru). Soubor s překladem (.po) začíná obvykle informacemi o autorech překladu a zejména hlavičkou. Pro češtinu musí hlavička vždy obsahovat následující definici kódování a množných čísel:

"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

Tato hlavička říká, že přeložené texty jsou v kódování UTF-8, aby správně fungovaly háčky a čárky, a že čeština má tři formy pro množná čísla (1, 2-4, ostatní). Za hlavičkou už následují jednotlivé řetězce, které vypadají takto:

#* src/name.c:36
msgid "My name is %s.\n"
msgstr "Jmenuji se %s.\n"

První řádek (komentář začínající znakem #) informuje o tom, kde se řetězec nachází ve zdrojovém kódu. Následuje identifikátor řetězce msgid, který je zároveň originálním textem k překladu, a hned pod ním je samotný překlad msgstr.

Speciální význam v řetězcích má znak podtržítko (_), které označuje akcelerátor / access key. Informace o nich najdete na samostatné stránce.

Editory a nástroje

Externí odkazy