Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Pontoon

Obsah

Pontoon je open-source webová aplikace umožňující lokalizaci prakticky všech projektů Mozilly. Hlavní funkcí, kterou se odlišuje od ostatních nástrojů, je možnost lokalizace stránek přímo na webu s okamžitým náhledem, jak bude stránka ve výsledku v daném jazyce vypadat. Také má asi nejpokročilejší podporu formátu Fluent (také od Mozilly). Pontoon je napsaný v jazyce Python a využívá framework Django.

Stažení TMX

  1. Otevřete stránku českého týmu.
  2. Vyberte projekt a zobrazení všech jeho řetězců, nebo všech řetězců v celém Pontoonu.
  3. Vpravo nahoře klepněte na “hamburger menu” nebo svůj avatar, pokud jste přihlášeni.
  4. Z nabídky vyberte Download translation memory.

Více informací najdete v dokumentaci Mozilly a v tomto příspěvku na blogu.

Projekty používající Pontoon

Externí odkazy