Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

XLIFF

Soubory typu XLIFF (XML Localisation Interchange File Format) jsou standardizované XML soubory pro lokalizaci. Řetězce (bez obalovacích prvků) v souborech .xliff, používaných často pro lokalizaci aplikací pro iOS, vypadají asi takto:

<trans-unit id="Delete">
  <source>Delete</source>
  <note>Action button for deleting bookmarks in the bookmarks panel.</note>
</trans-unit>

Stejně jako každý XML soubor je i XLIFF dobře čitelný. Na řádku <source> je původní řetězec k překladu a na řádku <note> poznámka k řetězci (obvykle, kde se v aplikaci nachází). Ruční překlad je ale trochu složitější, protože kromě překladu je potřeba přidat i část XML (řádek <target>). I proto je vhodnější používat nějaký specializovaný editor nebo webovou aplikaci (v případě aplikací od Mozilly je jí Pontoon.

<trans-unit id="Delete">
  <source>Delete</source>
  <target>Smazat</target>
  <note>Action button for deleting bookmarks in the bookmarks panel.</note>
</trans-unit>

Editory a nástroje

Externí odkazy