Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Stabilní překladatelé

Obsah

Existují překladatelé (mimo překladatelské týmy), kteří si “svůj” program hlídají a pravidelně jeho překlad aktualizují. Zapisujte abecedně podle názvu programu.

A

B

D

  • Decentraleyes: Michal Stanke, Crowdin
  • Django: Vladimír Macek , django-i18n@googlegroups.com (anglicky pro všechny l10n), [Transifex](https://www.transifex.com/django/django/)

E

F

  • FileZilla Client 3: Michal Molhanec , [FileZilla-project.org](https://filezilla-project.org/translations.php)

G

I

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Y

Z