Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

LTTGetter

LTTGetter je oficiální knihovna pro systém překladů LTT použitelná v mnoha programovacích jazycích.

Zpravidla obsahuje třídu LTTGetter, na které se volá metoda getText(). Více informací v oficiální wiki projektu.

Ukázka v jazyce Java:

LTTGetter ltt = new LTTGetter("langs", "cs");
System.out.println(ltt.getText("application name"));