Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Localization Lab

Localization Lab je velká komunita dobrovolníků, kteří překládají hlavně nástroje zaměřené na svobodu internetu, soukromí, bezpečnost a anonymitu. Příkladem je např. Tor, systém Tails, F-Droid nebo SecureDrop.

Externí odkazy