Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

SUB

Soubory ve formátu .sub (SubViever) obsahují titulky k videím. Formát souboru je velmi prostý. Na první řádku je vždy rozpětí časů, kdy se konkrétní titulek má ve videu zobrazit, pod ním je samotný text a následně jeden prázdný řádek.

00:02:25.60,00:02:29.40
V pěti čtvrtích New Yorku
žije zhruba 8 milionů lidí.

00:02:29.60,00:02:32,08
V celé oblasti 12 milionů.

Editory

Externí odkazy