Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Archiv zpráviček - stránka 4


Glosář pro Lokalize

Glosář ve formátu TBX a TMX, který v editoru Lokalize slouží jako doplňující terminologická paměť ke standardní překladové paměti (TM), si můžete stáhnout níže.

Glosář sestavil Vít Pelčák, upravil Petr Kovář. Michalu Čihařovi patří dík za skript pro jeho automatické generování.
Pořízení domény l10n.cz

Mezi několika překladateli nastala diskuze o potřebě překladatelského centra. Výsledkem je idea projektu L10N a pořízení domény l10n.cz.