Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Jaké bylo první lokalizační setkání v Praze

  • Michal Stanke

V pátek 25. května proběhlo první lokalizační setkání v Praze. Sešlo se nás 12, bohužel zastoupení projektů už tak velké nebylo (Drupal, Mozilla a Linux Mint).

Dopoledne přibližně od 10 do půl jedné jsme proto věnovali hlavně překladu Drupalu (posunuli jsme ho o nějakých 700 řetězců) a zlepšení informací a návodu, jak ho překládat. Odpoledne jsme už ve větším počtu utřídili a doplnili informace na wiki, řešili začlenění dokumentace překladů Drupalu a celý den zakončili rekapitulací a krátkým povídáním o L10N.cz obecně a lokalizačním formátu Fluent.

Foto účastníků

Příští velké setkání by mohlo předběžně proběhnout v Brně někdy na podzim.