Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Report z LinuxDays

  • Michal Stanke

Minulý víkend v proběhla v Praze konference LinuxDays, na které jsme nesměli chybět. Rozhodli jsme se L10N.cz oživit a LinuxDays byla perfektní příležitost pro setkání. V sobotu jste tak mohli navštívit naši otevřenou diskuzi, kde jsme probrali, co nás nejvíce trápí a jaká témata chceme řešit jako první.

foto z diskuze na LinuxDays

Překladatelský slovník a terminologie

Tak jako na nějaký čas nebylo okolo L10N.cz mnoho dění, nedělo asi ani okolo našeho překladatelského slovníku. Nejprve jej tedy projdeme a prodiskutujeme sporná slova. A až budeme všichni spokojení, začneme pracovat na rozšiřování a dokumentování další terminologie, kterou budeme v překladech co nejjednotněji používat. Rádi bychom dotáhli slovník také po technické stránce a nabídli jej ve strojově čitelném formátu, který bude použitelný v našich nástrojích včetně možnosti pravidelně generovat a aktualizovat stránku na naší wiki.

Slovník pro kontrolu překlepů

Stávající český slovník, který používají snad všechny open source programy a aplikace, má už svůj věk a není moc aktualizovaný. Začínáme tak hledat zdroj dat pro nový slovník, kterým by mohl být ÚJČ nebo některá z českých vysokých škol, ale zatím s nimi nejsme ve spojení. Nový slovník bychom rádi uvolnili pod svobodnější licencí, než je současná GPL, a počítáme s možností hlášení chyb od uživatelů.

Chcete-li se do naší diskuze zapojit a pomoci nám pozvednout kvalitu dokumentace i české lokalizace samotné, nebo se lokalizací a překlady přímo zabýváte, přidejte se do naší e-mailové konference.