Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Transvision

Transvision je webová aplikace vyvíjená francouzskou lokalizační komunitou Mozilly. Hlavní funkcí aplikace je vyhledávač v řetězcích všech produktů (Firefox, Thunderbird i SeaMonkey) a webových stránek www.mozilla.org. Mezi dalšími funkcemi je generování TMX nebo zobrazení nekonzistentních překladů. Aplikace je napsaná v jazyce PHP.

Externí odkazy